Belangrik Asseblief

Ons bemarkingsgroep verskil van amper enige ander media, webwerf of besigheid in die wereld en ons skei hierdie in twee dele, een deel van toepassing orals en een deel wat slegs van toepassing is op ons eie bemarkingsgroep.

Chrome

Die wereld is groot en mense hou daarvan om op hoogte te wees met wat aangaan so wat maak jou besigheid nuuswaardig?

“Om kreatief te dink moet ons in staat wees om nuut te kyk na dinge wat ons gewoonlik as vanselfsprekend aanvaar.” – George Kneller

Plaaslike koerante en nuus stasies plaas met plesier berigte oor klein besighede. Vir jou is dit gratis blootstelling en vir die res, is dit nog 'n stukkie nuus om oor te praat. Om nuuswaardige onderwerpe oor en rondom jou besigheid te vind kan baie help om jou verkope en bekendheid op te stoot.

Jy kan ook sosiale media tot jou voordeel gebruik. Dit is 'n goeie manier om nuus te versprei oor jou besigheid want dit bereik mense vinnig en omdat dit volgelinge die geleentheid gun om dit met hulle vriende te deel. Jou nuus kan baie maklik soso 'n veldbrand versprei op Twitter of Facebook as jy dit reg skryf en bemark.

LEES GERUS HIERDIE STUK >   Wat maak jou besigheid nuuswaardig?

Ons bied Baie Baie Meer Aan

Ons bied Baie Baie Meer Aan

Met ons maak die onderwerp nie saak nie of die artikel hoef niks met jou besigheid te doen het nie want ons bemarkingsgroep verskil in die opsig dat alle op bemarking van jou en jou besigheid fokus met elke artikel wat jy pos.

Trouens ons hele bemarkingsgroep met dosyne webwerwe bestaan uit klient gegenereerde inhoud so jy kan artikels, resensies, videos en nog baie meer opsit en alles sal terug link na jouself en jou besigheid met ons unieke kruis-bemarking funksie en dit is iets wat niemand anders in die wereld kan of sal aanbied nie.

Daar is Egter n Klein Probleem

Daar is Egter n Klein Probleem

Om die intensiewe kruis bemarking van ons stelsel te gebruik kan jy nie net sommer begin pos nie en moet as klient registreer en eers die klient en besigheidsprofiele voltooi na die beste van jou vermoe.

Jou persoonlike en besigheids profiel dien as basis vir verskillende funksies en stelsels en dit is dus baie belangrik dat dit so volledig en goed as moontlik voltooi word maar as eers klaar dan sal jy baie daarby baat.. (Jou besonderhede verskyn byvoorbeeld outomaties op ons besigheidsgids regoor die groep terwyl artikels gekoppel is aan altwee profiele vir kruis-bemarking)

Dit is gratis om te registreer en jy is onder geen verpligtinge nie

Registreer en log dan in by www.saweb.info om ons stelsel te gebruik

Registreer Nou