SA Web Biz

Hoe Verdien N Mens Geld

Hoe Verdien N Mens Geld

Hoe Verdien N Mens Geld

As ons mooi dink dan kan ons sien dat geld verdien word deur iets wat van waarde is te ruil vir geld en dit kan feitlik enigiets wees soos ‘n produk, diens, tyd, ...

As ons mooi dink dan kan ons sien dat geld verdien word deur iets wat van waarde is te ruil vir geld en dit kan feitlik enigiets wees soos ‘n produk, diens, tyd, kennis of inligting of kombinasie daarvan.

‘n Straatvrou verdien geld met haar liggaam en tyd, ‘n boer verdien geld met plaasprodukte wat hy gekweek het met sy kennis en werkstyd, ‘n prokureur en dokter verdien hulle geld deur die kennis en inligting wat hulle bekom het terwyl elkeen in ‘n groot organisasie sy/haar funksie vervul, sodat daardie organisie op die beurt weer ‘n produk of diens kan verskaf en geld daardeur verdien.

Elkeen van ons beskik oor iets wat van genoegsame waarde is om geld mee te verdien maar die grootste probleem in hierdie verband is eerstens ons eie geringskatting van die waarde daarvan en tweedens ons onvermoê om dit in geld te omskep.

If money is your hope for independence you will never have it. The only real security that a man will have in this world is a reserve of knowledge, experience, and ability. –Henry Ford

Met eersgenoemde hang dit van die betrokke persoon se persepsie van homself en dinge rondom hom af waar een persoon tevrede is met R5 000 se inkomste per maand en ‘n ander een wat feitlik presies dieselfde ervaring, kennis, werk en alles het as hy, nie tevrede is met R5 000 pm nie en deurlopend poog om sy inkomste op te stoot na R10 000 pm.

Daar is baie motiverende boeke en sprekers wat GELD MAAK deur mense te leer dat alles binne ‘n mens se kop is, dat elke mens meester is van sy eie interne wêreld en gedagtes en dat dit op die beurt weer deur sy dade en optrede weerspiëel in sy omstandighede en lewe en selfs die Bybel se jy is wie jy dink jy is.

Ons onvermoê  om dit wat ons het in geld te omskep hang in ‘n mate ook daarvan af maar omdat ons onsself en dit wat ons van waarde het meestal geringskat het ons nog nooit geleer om onsself en dit wat ons het te bemark en dit in geld te omskep nie. 

Dit weer op die beurt, die bemarking van onsself en dit wat ons het om dit in geld te omskep, draai in ‘n groot mate rondom kommunikasie want die wêreld en feitlik alles draai rondom kommunikasie.

As DOWE persoon vir wie kommunikasie eintlik my gestremdheid is, sou ek enigeen van julle wat KAN hoor, se vermoê om te kan hoor en kommunikeer die afgelope 10 jaar kon gebruik om my inkomste tienvoudig op te stoot, maar tog kon ek, gehoor en kommunikasie gestremd of te nie, daarin slaag om dinge te doen en so lank vir myself te werk wat nie so baie horende mense kan doen nie.

(Terloops, volgens die wat weet, misluk meer as 90% van besighede in die eerste 10 jaar en om een van die 10% te wees wie se besigheid steeds bestaan se al klaar baie, laat staan nog die feit dat ek gehoorgestremd is)

As NET jou vermoê om te kan hoor en behoorlik te kommunikeer, vir my sou help om 10 keer meer geld te maak, WAT staan dan in JOU pad om dit te doen want ek het niks wat jy nie ook het nie, trouens ek het nog minder as jy???

My ervaring? My kennis? My verstand? Die inligting wat ek het en jy nie het nie?

As jou antwoord ja is, dink weer want ek het DIT bekom al is ek gehoorgestremd so weereens, WAT staan in JOU pad behalwe jyself?

If you don’t value your time, neither will others. Stop giving away your time and talents. Value what you know & start charging for it. –Kim Garst

More Articles in the Werk Tuis Category

http://www.saweb.biz/articles/223/geleenthede-vir-afrika.html
Ondanks die ontsaglike hoeveelheid water wat elke dag gebruik word is die hoeveelheid water op aarde nog presies dieselfde na miljoene jare en is droogte maar net omdat water
http://www.saweb.biz/articles/1627/die-verskil-tussen-wen-of-verloor.html
As ons na baie van die mense kyk wat hulle self opgewerk het en nou skatryk is, dan is ek seker dat meeste van hulle in 'n stadium van hulle lewe feitlik net gewerk
http://www.saweb.biz/articles/1628/gebede-wat-pla.html
Gister sien ek iemand wat soort van bid dat God vir haar werk moet gee en vanoggend kry ek die soveelste keer 'n gebed wat alle siekte, armoede, probleme en watnog
http://www.saweb.biz/articles/1629/doen-wat-jy-doen-doen-goed.html
Kan jy jouself hiermee vereenselwig? Is dit hoe jy dinge doen en meer nog, is dit hoe jy is? Nie net wat jy doen goed doen nie, maar jou hele siel en hart sit in wat jy doen?
http://www.saweb.biz/articles/1630/verdien-geld-tuis-werk-nie.html
Hoekom werk "verdien-geld-tuis" programme nie?. 'n Mens kan nie geld verdien uit enige produk, diens of geleentheid sonder iemand anders wat vir so