SA Web Biz

Waardevolle inligting vir besighede

Waardevolle inligting vir besighede

Waardevolle inligting vir besighede

As besigheidseienaar is jy een van die 90% wat binne eerste 10 jaar vou of een van die 10% wat na 10 jaar nog staan?. Die werklikheid is dat 'n besigheidseienaar ...

As besigheidseienaar is jy een van die 90% wat binne eerste 10 jaar vou of een van die 10% wat na 10 jaar nog staan?

Die werklikheid is dat 'n besigheidseienaar se belangrikste funksie nie is om te skep of diens te verskaf nie. Jou funksie is 'n besigheidsingenieur, een wat kan DINK, beplan en die totale geheel beheer en manipuleer vir sukses.

'n Groot deel van 'n ingenieur se tyd word spandeer aan oorhoofste toesig en evaluasie van alle aspekte van 'n besigheid en meegaande beplanning en ontwikkeling daarvan en innoverende bemarking om 'n wins te maak, die lewensbloed van enige besigheid.

Tog terwyl bogemelde eintlik die norm behoort te wees, word meeste besigheidseienaars mettertyd vasgevang in daaglikse roetine, werk en probleme en 'n paar dinge om oor te dink word hieronder uitgewys.

Goeie Besluitneming

As jy daaroor dink, kom alles neer op twee eenvoudige dinge, besluitneming en uitvoering van besluite, en sukses hang af van die doeltreffendheid en gehalte van beide.

Dit is verandering, voordurende en onafwendbare verandering, wat die dominante faktor is in vandag se wereld en geen sinvolle besluit kan gemaak word sonder om nie net dinge soos dit nou is te oorweeg nie, maar ook dinge soos dit verander en gaan wees.

"There is an enormous lie underlying business, the lie that decisions are made rationally, applying logic and expertise, sifting evidence, and carefully weighing alternatives. However, the proof is clear: in general, we don’t really make decisions that way - we fake it, instead." Stowe Boyd

Die kombinasie van kognitiewe vooroordeel, beperkte aandag en ons neiging om ons vermoens te oorskat in gebiede waarvan ons min weet, dra by tot 'n neiging tot swak oordeel. Ons dink ons is goeie besluitnemers. En aangesien ons selde ons besluite neerskryf en die resultate evalueer, is dit maklik om onsself te oortuig dat ons reg is.

Statistieke word gehou van verkope, webwerf besoekers, uitgawes en feitlik alles behalwe besluitneming - die belangrikste ding waarvoor bestuurders en eienaars verantwoordelik is, so dit maak sin om rekord en statistieke te hou van besluitneming.

In kort skryf dinge neer wat beinvloed sal word deur die besluit, win voldoende inligting in en skryf minstens 4 realistiese alternatiewe neer want daar is niks beter vir besluitneming as om jou opsies te vermeerder nie. Skryf neer wat is besluit en hoekom en skeduleer 'n opvolg datum waar jy die besluit kan herevalueer en daarop kan verbeter en/of daaruit te leer.

Outomatisering en Tegnologie

Tegnologie speel 'n al hoe groter rol in die sukses van selfs die kleinste besigheid - vergemaklik toesig en bestuur, help om voornemende kliente te vind, om te skakel in betaalde kliente en hulle gelukkig te hou.

Outomatisering en tegnologie dra ook by tot sukses deur die vermindering van spanning en risiko faktore want dit verreis 'n al hoe wyer kennisveld wat eienaars en personeel uitbrand en die risiko van swak besluite en foute vergroot en dit dus 'n negatiewe impak het op die besigheid.  

Wat baie mense egter nie besef nie is dat verkeerde of nie-aanwending van tegnologie egter ook 'n negatiewe impak op 'n besigheid kan he soos byvoorbeeld die verlies van geloofwaardigheid deur van gratis gmail, telkom of ander email adresse gebruik te maak want die oorhoofse indruk is dat die besigheideienaar self nie eens genoeg vertroue in sy/haar eie besigheid het om in 'n besigheids domain naam, epos adres en webwerf te bele nie en selfs die met webwerwe wat duisende gekos het gebruik dit nie eens doeltreffend vir bemarking nie.

Finansiele Beheer

Ondanks doeltreffende finansiele beheer word daar dikwels vergeet van die mees basiese beginsel van "inkomste - uitgawes = wins" en word daar ure en selfs dae spandeer om R1000 inkomste te verdien, terwyl 'n besluit binne sekondes geneem word wat die besigheid se uitgawes onnodig met R1000 vermeerder omdat presies dieselfde produk of diens elders beskikbaar is teen R1000 minder.

Erger nog, as dit 'n deurlopende uitgawe is, dan akkumuleer dit in tien duisende of selfs honderd duisende met verloop van tyd, net omdat die besigheidseienaar nie die moeite gedoen het om pryse te vergelyk en 'n beter deal te beklink nie. Dit terwyl sy en die besigheid se hoofdoel is om WINS te vermeerder en daar vergeet is dat groter uitgawes minder wins beteken.

Dit is ook nogal ironies dat 'n besigheidseienaar wat van beter behoort te weet die EEN persoon wat NIE aan sy kant is NIE, bel en hoek en sinker val vir gladdebek verkoopspraatjies van verkoopsmanne, en om heeltemal eerlik te wees val mans eintlik nog meer en erger vir verkoopsdames.

'n Ander ironie is dat daar biljoene rande en dekades spandeer is aan navorsing en so aan oor "verkope en bemarking" om besigheidseienaars te HELP maar dat hulle op die einde van die dag vir presies dieselfde foefies en tricks en gladdebek praatjies val tot hulle eie nadeel.  

Bemarking

Die werklike ironie en tragedie egter dat die grootste deel van bogemelde navorsing gedoen was deur groot media- en korporatiewe maatskappye met die hoofdoel om hulle belangrikste kliente, besighede, te melk vir soveel as moontlik en hulle te laat glo dit wat hulle aanbied is die alfa en omega van bemarking.

Die hoe om doeltreffend te bemark of advertensies op te stel, die sielkundige en emosionele aspekte van bemarking, die tegnieke, foefies en bladdebek bemarkingstaal is wel tot voordeel van besighede ja, maar die media en reklame bedryf is die middelman en verdien biljoene uit besighede met meer geld as verstand, of besighede wat maar klakkeloos navolg en vurig hoop dit help hulle om deur die plafon te breek.

Daar is 'n gesegde wat so bietjie aangepas is. "Selfs 'n dooie vis kan stroomaf dryf na die afgrond, maar dit benodig 'n lewendige vis om stroomop te swem na sukses" terwyl Albert Einstein gese het "Jy kan nie 'n probleem oplos op dieselfde vlak as wat die probleem ontstaan het nie. Jy moet bo die probleem uitstyg na 'n hoer vlak om dit op te los"

Die reuse het die probleem van buitensporige duur bemarking geskep deur monopolies en daar moet uitgestyg word bo dit met alternatiewe en beter bemarkingsmetodes maar dit benodig begrip en verandering van gesindheid en dit is die doel van hierdie inligtingstuk.

Eendrag Maak Mag

Niemand sal die waarde van samewerking, spanwerk en eendrag maak mag bestry nie maar selfs al is dit die belangrikste en sterkste mag denkbaar word dit baie selde in eksterne verband deur besighede benut met sakekamers een van die min uitsonderings maar met redelik duur lidmaatskapsfooie wat dit buite die bereik van die kleiner en eenmansake plaas.

“We are only as strong as we are united, as weak as we are divided.” - J.K. Rowling

Gedurende die afgelope 10 jaar is 'n stelsel gebou, getoets, herontwerp en weer en weer getoets om 'n massiewe bemarkings revolusie te begin, 'n alternatiewe en gratis bemarkingstelsel as teenvoeter vir uiters duur en dikwels ondoeltreffende kommersiele bemarking.

Talle verskillende dinge en stelsels is geintegreer in een stelsel met eendrag maak mag as basis en as slegs 'n handvol besighede in die groter geheel glo, daarvolgens handel en ander oortuig om op die beurt dieselfde te doen, sal dit onafwendbaar 'n onstuitbare ketting en sneeubal reaksie aan die rol sit tot voordeel van alle betrokkenes, gesamentlik en afsonderlik en dit sal prakties sowel as teoreties feitlik onmoontlik wees vir selfs korporatiewe reuse om mee te ding.

'n Hele bemarkingsgroep is ontwikkel wat uit dosyne geintegreerde webwerwe bestaan, met mekaar saamwerk en voortdurend verder vergroot word en letterlik op 'n skinkbord aan enige besigheid gebied word om te gebruik as die besigheid se persoonlike en gratis bemarkingsgroep en daarom dan ook die leuse "Dit is JOU Groep", sodanig dat elke lid feitlik presies dieselfde toegang tot die groep verkry as die "eienaar en stigter" self.

Selfs dan is nog nie eens die helfte geimplimenteer nie en wanneer byvoorbeeld genoeg besighede van die stelsel gebruik begin maak en genoeg besoekers trek deur genoeg inhoud, sal kommersiele adverteerders moet betaal vir advertensies, en sulke "inkomste" gebruik word om die groep nog verder te verbeter en te bemark en dit dus daarop neerkom dat die korporatiewe reuse die groep se eksterne bemarking betaal, tot voordeel van die groep en elke lid en besigheid.

“If we work together, we can do everything, if we just watch each other, we can do nothing” - John Paul Santiago

As bogemelde indrukwekkend klink, hou gerus in gedagte dat dit onmoontlik is om 10 jaar se werk op een stukkie papier neer te le en dat daar nou maar eers begin is om dele van die oorhoofse geheel te implimenteer.

More Articles in the Advies Category

http://www.saweb.biz/articles/152/e-pos-as-bemarkingstrategie.html
Daar is geen beter manier om responsiewe kontak met potensiele kliente op te bou as deur die werksesel van die internet nie, jou epos lys.. \r\n\r\nEpos verskaf die mees direkte
http://www.saweb.biz/articles/153/n-resep-is-n-waardevolle-advertensie.html
Die slim bemarkers het dit reeds lankal ontdek. Hulle skep advertensies wat nie soos advertensies lyk nie, advertensies wat inherent waardevol is.. \r\n\r\nMaak jou bemarking te
http://www.saweb.biz/articles/154/landings--of-verkoopsblaaie.html
Suksesvolle bemarkers weet dat dit sinneloos is om 'n produk of iets doeltreffend op 'n tuisblad te bemark want daar is heeltemal teveel dinge wat 'n mens se aandag
http://www.saweb.biz/articles/222/webwerf-koste-in-perspektief.html
Daar is heelwat faktore wat'n invloed het maar'n paar word hieronder verduidelik om jou'n idee te gee oor hoekom ons gratis webwerwe kan aanbied terwyl sommig besighede
http://www.saweb.biz/articles/1528/wanneer-is-jou-besigheid-nuuswaardig.html
Het jy 'n vreemde, lojale kliƫnt? Is die storie agter jou eie besigheid interessant? 'n Persoonlike storie agter jou besigheid is 'n goeie manier om kliente te bekom